Česko

Petr & Pavel Hruškovi: Nech je vám Petr neb Pavel

Narozeni 1964 v Ostravě. Vystudovali českou literaturu, které se nadále věnují jako autoři, editoři, historici, vědci, kritici, publicisté. Pavel vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě. Petr pracuje v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR v Brně. Pavel je editorem antologie Tak dobrá je to hra: Fotbal v české poezii (2004). Petr vydal sedm básnických sbírek (naposledy Nevlastní, 2017), napsal monografii Karla Šiktance (Někde tady, 2010), připravil k vydání spisy Jana Balabána. Pavel je členem Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Petr je laureátem Státní ceny za literaturu pro rok 2013. Oba fandí Petru Bezručovi.